Królicza dziura na farmie prowadzi do tajemniczej sieci jaskiń Templariuszy

Szczegóły niektórych filarów i rzeźb w grocie

Jaskinie Caynton znajdują się na prywatnym terenie w pobliżu miasta Shifnal. Są one wyryte w piaskowcowym podłożu skalnym zaledwie trzy stopy pod ziemią i posiadają kilka komór oraz to, co uważa się za pismo. Jest wiele wnęk na świece do oświetlania korytarzy. Historyczna Anglia to instytucja publiczna, która chroni historię Anglii, oznaczyła ten teren jako “jaskinia/grota. Prawdopodobnie późny wiek XVIII lub wczesny XIX, ale nie sposób podać dokładnej daty powstania”.Underground in the Caynton Hall grotto
Richard Law CC BY SA 2.0

Lista ta identyfikuje jednak cechy architektury neonormańskiej. Był to styl renesansu romańskiego z przełomu XIX i XX wieku, co potwierdziło hipotezę, że jaskinie powstały jako ozdobna wiktoriańska grota. A może te wzory mogły zostać wyrzeźbione dwa wieki utworzeniu jaskiń? Być może prawda jest po obu stronach: może jaskinie powstały w XVII wieku, a właściciel ziemski po prostu je odkrył i nadał im nowe przeznaczenie.