Bývalý voják vyplňuje mezeru ve svém srdci tím, že zachraňuje domácí mazlíčky a pomáhá jim s adopcí

Dnes je z Omara jiný člověk

Omar doposud pečoval o 16 psů a pomohl jim zajistit si nové domovy. Jeho rodina měla na tuto transformaci významný dopad a jeho manželka a děti mu poskytovali skvělou podporu. Pravděpodobně nejkrásnější na tom, co Omar dělá, je že se tato práce neomezuje pouze na jejeho rodinu. Místo toho povzbuzují ostatní kolem sebe, aby si adoptovali kočky a psy a chránili je před životem na ulici. Omar a jeho rodina zveřejňují obrázky a videa těchto zvířat na sociálních médiích a pokouší se oslovit lidi, kteří by jim byli ochotni nabídnout lásku, kterou si zaslouží, aby dále šířili tuto zprávu a adoptovali si opuštěná zvířata.

Omar Brooks dělá zvířata šťastná
Omar Brooks dělá zvířata šťastná

S globální pandemií, která donutila lidi zůstat doma, hrají domácí zvířata významnou roli jako společníci a zlepšovači nálady. Stále více lidí si chce adoptovat domácí mazlíčky, aby si zachovali pozitivitu ve svém životě, a proto má Omar a jeho rodina v současné době plné ruce práce.

Omar Brooks je pro nás všechny skvělým příkladem. Tím, že navzdory svým předchozím zkušenostem prokázal schopnost zvolit si novou životní cestu, zbořil několik mýtů ohledně rozhodnutí, která mění život. Dokázal, že si každý z nás může zvolit nové životní cesty, bez ohledu na to, jak divné nebo neznámé se mohou na první pohled zdát.