Metro D – jedna z největších staveb historie ČR ve faktech

Bez řidičů

Vzhledem k tomu, že metro je projektováno jako moderní projekt evropské úrovně, počítá se s nasazením souprav, které již nebudou potřebovat řidiče, ale budou schopny se pohybovat zcela autonomně. A byť je prvotní investice do takového systému podstatně vyšší, než v případě konvenčních souprav, tento přístup povede k vyšší spolehlivosti, omezení zpoždění a také provozním úsporám, protože nebude nutné hradit platby řidičů souprav metra.Díky vyloučení lidského faktoru by také mělo docházet k podstatné redukci chyb a s tím spojenému zvýšení bezpečnosti cestujících. Metro bude obsahovat i spoustu dalších bezpečnostních technologií.

Dopady na okolí

Stavba tohoto rozsahu samozřejmě značně ovlivní své okolí. V průběhu výstavby to bude pravděpodobně spíše negativní dopad, který s sebou přinese hluk a znečištění ze stavby. Po dokončení se ale mohou majitelé nemovitostí těšit z lepšího spojení. Díky tomu také poroste cena nemovitostí v těchto oblastech. Například pozemky a nemovitosti v Písnici již raketově zdražily.

Dalším dopadem bude snížení dopravní zátěže na povrchu. V okolí stanic také vzniknou nové obchodní příležitosti. V každé stanici si budete moci nakoupit a zajistit základní potřeby.